Se siden på dansk Visit the English page

ANSÆTTELSESRET

Når man tager de rigtige forholdsregler inden man ansætter eller afskediger en medarbejder, kan man forebygge tvister og spare unødvendige omkostninger.

I forbindelse med ansættelsen af medarbejderen drejer det sig ikke alene om at sikre sig, at ansættelsesaftalen opfylder kravene i lov om ansættelsesbeviser, men også at der er taget stilling til, om medarbejderen vil være funktionær eller skal ansættes på funktionærlignende vilkår eller om medarbejderen er omfattet af en overenskomst.

Det kan også være relevant at tage stilling til, om der bør udarbejdes en virksomhedshåndbog, som kan bruges til at udstikke retningslinjer, der kan have betydning for ændringer i eller ophør af ansættelsesforholdet senere hen.

Ved afskedigelser er det tilsvarende vigtigt at afklare en række forhold på forhånd. Først og fremmest skal der stilles skarpt på begrundelsen til afskedigelsen og den skal sammenholdes med lovgivningen og indgåede aftaler og overenskomster.

Der er forskel på at igangsætte en afskedigelsesrunde fordi organisationen skal trimmes, og igangsætte en afskedigelse på grund af personforhold.

Man skal overveje, om der skal gives en advarsel først. Skal medarbejderen arbejde i hele opsigelsesperioden eller eventuelt fritstilles eller suspenderes?

Ved særdeles grove misligholdelser af ansættelsesforholdet fra medarbejderens side kan det være relevant at overveje en bortvisning.

Der bør sikres dokumentation for det forhold, som begrunder opsigelsen eller bortvisningen, og i visse tilfælde kan det være et krav, at der er givet en advarsel på forhånd.

Vores rådgivning om ansættelsesret omfatter dog andet end blot opsigelse og ansættelse af medarbejdere.

Vi bistår med at etablere bonus- og fastholdelsesordninger for medarbejdere, herunder i form af aktieprogrammer eller i forbindelse med afviklingen af en virksomhed. Disse typer aftaler kan involvere mere end ansættelsesret, da der ofte også vil skulle tages stilling til selskabsretlige og skattemæssige problemstillinger.

Kontakt Flemming Keller Hendriksen på +45 70 90 90 60 for yderligere information.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL ANSÆTTELSESRET?

70 90 90 60

Ring til os alle hverdage 8-18

Har du et spørgsmål?

Vi svarer tilbage hurtigst muligt