Se siden på dansk Visit the English page

Bestyrelseskontrakter og professionel bestyrelse

Det er blevet mere komplekst at være ledelsesmedlem. Der er mange krav og et stort ansvar for at gøre det ordentligt. Og der er et stort behov for dygtig ledelse.

Professionel bestyrelse

Er det omkostningen værd at have en advokat eller en markedsføringskyndig eller et andet professionelt bestyrelsesmedlem med på holdet?

En god bestyrelse kan gøre en verden til forskel.

Det kan i mange tilfælde betale sig at investere i at få mindst eet professionelt  bestyrelsesmedlem med i sin bestyrelse.

Et professionelt medlem kan bringe en masse erfaring ind i selskabets strategiske positionering. Det gælder både små og store selskaber, der alle vil kunne have glæde af det.

En professionel bestyrelsesformand kan bidrage med styring og opfølgning og ikke mindst med indsigt og proaktive bidrag til ledelsesbeslutningerne. Det kan betyde, at vigtige beslutninger i selskabet træffes i rette tid og har en væsentlig anden effekt end man ellers ville have oplevet. Og i bund og grund gøre virksomheden mere konkurrencedygtig.

I det enkelte selskab må man overveje, hvilken type medlem, med hvilken indsigt og erfaring, der er behov for, for at booste indtjeningen, eller i øvrigt hjælpe virksomheden med at nå sine mål.

Bestyrelseskontrakt?

En ting, der er hyppigt overset, er fordelen af at arbejde med, og indgå en bestyrelseskontrakt med, sine bestyrelsesmedlemmer. Det gælder både professionelle betalte medlemmer og andre.

Det kan give begge parter en indsigt i gensidige krav og forventninger. Det kan også bringe vigtige ting op, når man italesætter og tilpasser kravene til hinanden i forbindelse med drøftelserne om kontraktens indhold.

Hvad skal bestyrelseskontrakten indeholde

En god bestyrelseskontrakt supplerer bestyrelsens forretningsorden, som også er et vigtigt – og er et lovpligtigt – dokument.

Bestyrelseskontrakten indeholder typisk selskabets forventninger til medlemmet og dets arbejdsopgaver, forbud mod konkurrerende beskæftigelse, tavshedspligt og regulering af adgangen til informationer rundt om i firmaet og presseudtalelser, inhabilitet, honorarbeskrivelse, og opsigelsesvilkår med mere.

Behov for mere?

Kontakt advokat Flemming Keller Hendriksen på 70 90 90 60 eller fkh@kellerlaw.dk for mere information eller for en uforpligtende drøftelse omkring udarbejdelse af bestyrelseskontrakter og professionalisering af bestyrelsesarbejdet. Vi bistår også gerne med en gennemgang af forretningsorden og vedtægter til fast pris.