Se siden på dansk Visit the English page

Bliv klar på den nye databeskyttelsesforordning

Den nye databeskyttelsesforordning træder i kraft den 25. maj 2018 og vil have stor betydning for de fleste virksomheder, der på den eller anden måde arbejder med eller behandler persondata.

Forordningen præciserer og modificerer en række gældende regler og definitioner, f.eks. sættes der større fokus på databehandleraftaler og der sker ændringer i de regler, som regulerer rettighederne for personer, der har (person)oplysninger registreret hos en virksomhed. Derudover indfører forordningen en række nye regler og pligter, som virksomheder vil skulle leve op til fra og med den 25. maj 2018.

Vi giver her et kort overblik over de nye regler.

SELVREGULERING

I dag er der i visse situationer pligt til at anmelde behandling af særligt fortrolige personoplysninger til nærmere bestemte formål til Datatilsynet. Denne anmeldelsespligt vil fremover blive erstattet af en forpligtelse til at føre en intern fortegnelse over behandling af personoplysninger.

For offentlige myndigheder og visse større private virksomheder vil der også være pligt til at udpege en databeskyttelsesrådgiver, der skal understøtte myndighedens eller virksomhedens overholdelse af reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Disse to tiltag er i tråd med direktivets overordnede fokus på den enkelte virksomheds ansvar for at sikre, at reglerne overholdes. På visse punkter gives virksomheder altså større frihed til at regulere sig selv, men under et tilsvarende større ansvar.

ANDRE ÆNDRINGER

Når en virksomhed står overfor at skulle foretage en behandling af personoplysninger, der vil indebære en høj risiko, vil virksomheden fremover være forpligtet til at udarbejde en konsekvensanalyse. Det kan f.eks. være relevant i tilfælde, hvor der behandles store mænger følsomme personoplysninger.

Forordningen forventes også at ville medføre en række systemer for adfærdskodekser og certificeringer i relation til persondata, ligesom reglerne om overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU vil blive modificeret.

Hvis du er i tvivl om hvad din virksomhed skal gøre for at leve op til de nye krav, kan du ringe til os på 70 90 90 60 eller skrive til os på info@kellerlaw.dk.

Keller Advokatfirma