Se siden på dansk Visit the English page

Burde du fusionere?

En fusion af flere virksomheder er i dag en lettere, hurtigere og mindre omkostningstung proces end tidligere. Det giver anledning til at overveje, om ens koncernstruktur er optimal.

Den primære fordel ved at drive forskellige virksomheder i hver deres selskab er, at virksomhederne alene hæfter for deres egne forpligtelser. Et krav mod en virksomhed vil ikke påvirke driften eller kapitalen i de øvrige.

Den separate hæftelse ledsages dog ofte af administrative byrder og ekstraregninger. Flere regnskaber skal revideres og godkendes, flere selvangivelser skal indsendes til SKAT og flere bestyrelser skal aflønnes. Samles aktiviteterne i et selskab, kan der opnås væsentlige besparelser på disse og andre forpligtelser og de hermed forbundne udgifter.

De ophørende selskabers navne kan blive optaget som det fortsættende selskabs binavne, og ligeledes kan forretningsstederne blive optaget som P-enheder. Virksomhederne kan derfor fortsat drive forretning fra de steder og under de navne, som de gjorde hidtil, nu blot som en samlet juridisk enhed, der kun skal have et regnskab til revision, en selvangivelse, en bestyrelse osv.

Det er endda muligt at gennemføre fusioner skattefrit efter fusionsskatteloven, således at det fortsættende selskab træder i de ophørende selskabers sted som skattesubjekt, uden at det nødvendigvis udløser merbeskatning.

Fusioner kan i dag foretages uden omfattende formelle krav – særligt hvis der er tale om fusion af anpartsselskaber. Således kan bl.a. fusionsplan, fusionsredegørelse, vurderingsmandsudtalelser og vurderingsberetning fravælges i mange tilfælde, hvilket medfører en fusionsproces, der er ukompliceret og økonomisk let.

Med den rette rådgivning kan en fusion føre til en simplere og mere effektiv virksomhedsdrift.

KELLER Advokatfirma rådgiver virksomheder i alle afskygninger om bl.a. fusion. Vi inviterer dig til et uforpligtende møde over en kop kaffe på vores kontorer i Roskilde eller København, hvor du kan få nærmere indsigt i de fordele, dine virksomheder kan drage af en fusion. Du er velkommen til at skrive til os eller at ringe på 70 90 90 6.

Keller Advokatfirma