Se siden på dansk Visit the English page

Definitionen af tab ved køb af kapitalandele verden over

I den seneste udgave af Cicero’s Corporate & Commercial Newsletter, (der er tilgængeligt her), behandles spørgsmålet om definitionen af “tab” i tilfælde af bristede garantier indenfor aftaler om køb og salg af kapitalandele. Advokater fra 15 forskellige retssystemer har hver især ydet bidrag, således at nyhedsbrevet kan give et samlet overblik til både parter og rådgivere, der er involveret i grænseoverskridende transaktioner.

KELLER Advokatfirma har bidraget med en artikel, der beskriver definitionen af tab i aftaler om køb og salg af kapitalandele efter dansk ret, og har i den forbindelse draget på firmaets mangeårige erfaring med rådgivning i virksomhedsoverdragelser.

Keller Advokatfirma