Se siden på dansk Visit the English page

CIVILE RETSSAGER

Det er naturligvis bedst at forebygge tvister, hvilket blandt andet kan lykkes gennem grundige forhandlinger og grundige gennemtænkte og skræddersyede kontrakter, indgået efter fuld konsultation og rådgivning.

I visse sager ser man ikke økonomi i at vende hver en sten, og så kan man vælge at tage nogle chancer og spare på investeringen i advokatrådgivning. Kontrakterne kan blive mere standardiserede eller ringe definerede og afklarende, og der kan være bevidste ”huller” i kontrakten, som man regner med at udfylde senere. Eller manglende opmærksomhed på, at kontrakterne henviser til fremmed ret eller værneting.

I andre sager kan parternes relation eller projekt udvikle sig, så de går udover rammerne af kontrakten, uden at man får udvidet aftalegrundlaget og taget højde for udviklingen.

Under alle omstændigheder, når der først er opstået en uenighed, der ikke umiddelbart kan løses af parterne selv ved forhandling, består udfordringen i at få den løst hurtigst muligt på en økonomisk proportional og fordelagtig måde. Hvis en usikkerhed består i længere tid vil det være forstyrrende på mange plan – også økonomisk, idet usikkerhed over udfaldet af en retssag kan påvirke planlægningen og budgetteringen, og man bør gøre sig klart, hvad en retssag indebærer af tidsforbrug, fokus, og omkostninger, og overveje hvad alternativet er.

Det er derfor ikke altid løsningen at udtage stævning ved de ordinære domstole. Efter stævning kommer som bekendt en proces, der involverer en række processkrifter, og fastsættelsen af en dato til en hovedforhandling, hvis sagen ikke kan forliges, der alt efter plads i rettens kalender kan ligge langt ud i fremtiden, mens man går med usikkerheden om, hvem der får ret. En retssag tager nemt 2 år fra start til slut. Og derefter kan dommen ankes, og så går der yderligere tid i ankeinstansen.

Et alternativ til retssager kan være voldgift, som er en proces, der styres mere af parterne, som blandt andet vælger dommerne, men også er dyrere.

Når vi rådgiver om et aftalegrundlag er det oftest relevant at drøfte med parterne, om man i tilfælde af tvister vil vælge voldgift i stedet for de ordinære domstole.

Endnu et alternativ er ADR, alternative dispute resolution, eller mediation, som er en uformel, omkostningseffektiv, og hurtig tvistløsningsmodel, der ofte er god som første forsøg på en afklaring af uoverensstemmelser. Under en mediation bistås parterne af en upartisk og uddannet mediator, der skal hjælpe parterne til at finde en fælles løsning. Dette kan også ske efter en eventuel retssag er anlagt ved såkaldt retsmægling.

Vi anbefaler ofte at give mediation et forsøg, før man går videre til en af de andre løsninger, men det afhænger helt af, hvilke præferencer man har, og hvilket styrkeforhold, der eksisterer mellem parterne.

Der er fordele og ulemper ved alle modeller, men vi hjælper vores klienter med at finde den tvistløsningsmodel, som vil være optimal i deres konkrete tilfælde, og med at føre den ud i livet, hvis det kommer dertil.

Uanset hvilken fremgangsmåde man ender med at vælge, bør man danne sig et overblik over og overveje sine muligheder tidligt i forløbet.

Kontakt Flemming Keller Hendriksen på +45 70 90 90 60 for yderligere information.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL CIVILE RETSSAGER?

70 90 90 60

Ring til os alle hverdage 8-18

Har du et spørgsmål?

Vi svarer tilbage hurtigst muligt