Se siden på dansk Visit the English page

Ejerleder og beslutning om virksomhedsoverdragelse.

Som privatperson er køb og salg af familiens bolig ikke en hverdagsbeslutning. Processen er kompliceret og på grund af ikke helt trivielle regel-områder, kan det være svært at overskue risici og muligheder midt i det hele.

Sådan er det også med beslutningen om at overdrage den virksomhed, som man som ejerleder har udviklet igennem tiden, og sådan er det også, hvis man som ejerleder har fået fokus på en virksomhed, som man er interesseret i at tilkøbe.

KELLER Advokatfirma har mange års erfaring som rådgiver i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Det være sig såvel på køber- som på sælgersiden. Planlægning af en virksomhedsoverdragelse bør ske i god tid, og vi hjælper gerne med at planlægge. Det endelige resultat – for alle parter – kan netop maksimeres ved god og rettidig planlægning.

Nogle af de essentielle spørgsmål, der kan trænge sig på, er

  • hvordan virksomheden skal værdiansættes;
  • hvordan man finder en køber;
  • hvilken slags køber, der er den ”rigtige”;
  • hvordan det sikres, at forhandlingsprocessen kan ske i et transparent og tillidsvækkende miljø;
  • hvordan køber på betryggende vis opnår indsigt i virksomheden – f.eks. om der skal etableres et datarum for en due diligence, hvor sælger lægger dokumenter m.v. op, som køber efterspørger, eller om virksomheden måske er ukompliceret og sælger kender sin køber i forvejen;
  • hvilke risici, der er for køber og for sælger i forhold til, hvordan virksomheden har været drevet og forsikret frem til tidspunktet for salget;
  • om det kan give mening, at prisen bliver afhængig af et aftalt resultatmål efter salget;
  • om der er mulighed for eller et krav om, at den tidligere ejerleder fortsat kan have tilknytning til virksomheden efter salget; og
  • om salget skal godkendes af Konkurrencemyndighederne.

Vi bliver ofte blandt mange andre mødt med disse spørgsmål i den indledende fase af en virksomhedsoverdragelse.

Er du i overvejelse om at sælge din virksomhed, er det væsentligste at du har en rådgiver, der entydigt kan repræsentere dig i forbindelse med processen. Ganske som ved en ejendomshandel, hvor ejendomsmægleren repræsenterer sælger og den berigtigende rådgiver (som oftest en advokat) er købers mand.

Det kan være besnærende at vælge en rådgiver, som er god til at håndtere relationen imellem sælger og køber, men al erfaring viser at risikoen for sælger og køber er mindre, hvis de hver især har deres rådgiver og hvor denne rådgiver har god erfaring!

Herved sikres det, at den komplicerede proces vil blive håndteret professionelt, der sikres transparens i forhold til overdragelse af viden i forbindelse med due diligence, og der sker en god og sikker afvejning af risici på begge sider, inden aftalen underskrives.

Hos KELLER Advokatfirma giver vi dig, i kraft af vores store erfaring på området, en solid sparring og kan få mange svære spørgsmål ned på jorden. Vi kender de værktøjer, der kan være med til at gøre processen lettere, og sikrer dig bedst muligt i forhold til risiko. Og så har vi et godt netværk af andre rådgivere, som vi meget gerne vil tilbyde dig at inddrage i processen, når der er behov for det.

Har du spørgsmål, så tag endelig fat i adv. Flemming Keller Hendriksen på 70 90 90 60 eller fkh@kellerlaw.dk. Eller undertegnede adv. Jens Sømod Mønster Birk på JB@kellerlaw.dk.