Se siden på dansk Visit the English page

FAMILIERET

En lang række milepæle og omstændigheder i løbet af ens liv bør give anledning til at overveje, om man skal søge kyndig bistand til at træffe og dokumentere nogle beslutninger.

Fødsler, dødsfald, bryllupper, skilsmisser, samliv i mere end 2 år eller køb eller salg af bolig er blot nogle af de begivenheder, som kan have betydning for ens familie- og arvemæssige forhold i juridisk forstand.

Bliver du gift vil det have betydning for både din og din ægtefælles aktuelle formueforhold, og det vil også have betydning for jeres arveforhold. Som udgangspunkt deler ægtefæller deres formuer som delingsformue (før kendt som fælleseje), men man kan ved at oprette en ægtepagt gøre bestemte aktiver eller dele af formuen til særeje. Der findes forskellige typer særeje – for eksempel skilsmissesæreje, kombinationssæreje og fuldstændigt særeje – som kan være relevante alt efter omstændighederne og ens præferencer.

Indgår man ægteskab eller får man børn, får det også betydning for ens arveforhold. Ægtefæller og børn er nemlig tvangsarvinger i henhold til arveloven, og en del af arven efter en arvelader er øremærket som tvangsarv, der skal gå til disse arvinger. Det er vigtigt at være opmærksom på at tage stilling til denne og andre regler i arveloven, når man opretter et testamente.

Det kan skabe stor tryghed for alle i familien at få de relevante dokumenter på plads i god tid, så der er sikret klarhed om forholdene, når der under en eventuel skilsmisse skal foretages en bodeling, eller når der ved dødsfald skal foretages et boskifte.

Ved tryghed forstås dels i tiden, hvor aftalerne indgås, eller testamentet skrives, men også for de efterladte ude i fremtiden, efter et pludseligt dødsfald, eller i skilsmisseøjeblikket, hvor løfter, der ikke kan dokumenteres, måske ikke længere fremtræder med en klarhed, så de erkendes af den afgivende part. Med andre ord, når først skaden er sket, kan det være meget krævende at skabe en løsning, hvis ikke løsningen er givet på forhånd.

HAR DU SPØRGSMÅL TIL FAMILIERET?

70 90 90 60

Ring til os alle hverdage 8-18

Har du et spørgsmål?

Vi svarer tilbage hurtigst muligt