Se siden på dansk Visit the English page

Familiesammenføring med ægtefælle/samboende

Familiesammenføring med ægtefælle

Af politiske årsager er reglerne for familiesammenføring gradvist blevet skærpet. Således kan en ansøgning om familiesammenføring ofte betyde at der skal samles mere end 35 dokumenter, ligesom der skal udfyldes et skema som beskriver din sag. Det er vigtigt at formaliteterne er overholdt, idet du/I ellers risikerer at jeres sag bliver trukket i langdrag – måske endda helt afvist.


Husk: Du har altid mulighed for at bede om et møde (kan være på kontoret eller virtuelt via Teams eller Zoom). Det er gratis og fuldstændigt uforpligtende! Kontakt vores specialist på området: Advokat Jens Birk, jb@kellerlaw.dk eller +45 7090 9060.


Betingelser

  • I skal begge være over 24 år gamle.
  • Herboende ægtefælle/samlever skal opfylde snævre krav til ret til ophold i Danmark.
  • I skal leve i ægteskab eller et ægteskabslignende forhold.
  • I skal endeligt have fælles bopæl, hvor I opholder jer sammen.

Er du i tvivl, så kontakt advokat Jens Birk: jb@kellerlaw.dk eller +45 7090 9060.


Betingelserne:

24-års-reglen

Betingelse for at udstede en opholdstilladelse til en ægtefælle eller samlivspartner er, at begge er over 24 år. Dette er en absolut betingelse.

Reglen er indført af politiske årsager. Således ønsker man ikke at tvangsægteskaber kan danne grundlag for familiesammenføring i Danmark. Eneste mulighed for at opnå familiesammenføring på trods af lavere alder end 24 år, er såfremt nægtelse vil stride imod internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt.

Der kan kun dispenseres hvis ganske særlige grunde taler for. Det kunne være hvis den herboende er omfattet af positivlisten i udlændingeloven § 9a.

Disse eksempler er ikke udtømmende.

Opholdsstatus

Der findes 3 grupper af herboende, som hvis statsborgerskab/opholdsstatus har betydningen for adgangen til familiesammenføring.

  • Dansk indfødsret
  • Statsborger i et andet nordisk land
  • Udlændinges opholdstilladelse efter § 7 og § 8.

Disse personer har ret til at få ægtefælle til Danmark. Dog skal samtlige betingelser i Udlændingelovens § 9 være opfyldt.

For andre herboende udlændinge er det en betingelse for familiesammenføring, at den herboende har tidsubegrænset opholdstilladelse Danmark i mere end de sidste 3 år. Dette er også en absolut betingelse.

Eftersom fristen for opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse som udgangspunkt er 5 år, betyder dette således at disse udlændinge først kan opnå familiesammenføring efter 8 års lovligt ophold i Danmark.

For fastboende i Danmarker det en betingelse for familiesammenføring at den herboende ægtefælle kan betragtes som fastboende i Danmark. Dette kontrolleres således med udgangspunkt i den officielle folkeregistertilmelding.

Krav til ægteskab eller samlivsforhold

Et krav til ægteskabet, som er en forudsætning for familiesammenføring, er at ægteskabet opfylder de grundlæggende gyldighedsbetingelser ifølge dansk ret hvilke er:

  • Et krav til selve ægteskabsindgåelsen.Begge parter skal være til stede under vielsen, og de skal begge samtykke til det.
  • Ægteskaber der er indgået i en religiøs instans, som ikke er godkendt at staten vil ikke blive anerkendt som et grundlag for at opnå opholdstilladelse.
  • Ægteskabsbetingelser. De almindelige principper i dansk ret skal respekteres. Det betyder blandt andet at der ikke kan være tale om et gyldigt ægteskab, hvis en af parterne i forvejen er gift. (flerkoneri)

Er I ikke ægtefæller, men ønsker familiesammenføring stilles der således yderligere krav omkring dokumentation af det samliv i har i forhold til blandt andet varigheden af samlivet.

Opholdstilladelse for en samlivspartner, beror på et konkret skøn. Udgangspunktet i praksis er at man har et varighedskrav på ca. 1½-2 år. Har der været årsager til at samlivet ikke har kunnet lade sig gøre, kan en kortere varighed af samlivet give ret til familiesammenføring.

Der skal i så fald ske yderligere dokumentation i forhold til sprogfærdigheder (kan man kommunikere sammen) korrespondance imellem parterne, billeder i forbindelse med besøg med videre.

 Aktuelt samliv på fælles bopæl

Det er en betingelse for at opnå opholdstilladelse, at ægtefællerne eller samlivspartnerne bor på fælles bopæl.

For ægtefæller skal de bo sammen efter ægteskabets indgåelse.

Midlertidlig adskillelse kommer an på en konkret vurdering hvor det tages i betragtning om der har været en grund til dette. Det kan være forskellige arbejdspladser i forskellige dele af landet.

Der kan blive ført kontrol i forhold til det påståede samliv. Politiet kan aflægge uvarslet besøg for at kontrollere om man også reelt bor sammen. Denne samlivskontrol bliver sendt videre til udlændingestyrelsen, som kan bruge det i sagen for udstedelse af opholdstilladelse.

Ønsker du familiesammenføring med børn?

Læs mere her.

HAR DU SPØRGSMÅL OM FAMILIESAMMENFØRING?

70 90 90 60

Ring til os alle hverdage 8-18

Har du et spørgsmål?

Vi svarer tilbage hurtigst muligt