Se siden på dansk Visit the English page

Familiesammenføring - børn

Familiesammenføring børn

Ønsker du familiesammenføring med børn, kan de lade sig gøre, hvis du er indehaver af forældremyndighed. Der kan dog gives dispensation af hensyn til særlige humanitære grunde, hvis dette ikke er tilfældet.

Er barnet under 15 år, er der en formodning for at barnet har ret til sammenføring, hvis I kan dokumentere tilhørsforhold imellem jer, hvis barnet ikke er gift, hvis barnet ikke har stiftet anden familie selv eller hvis barnet ikke er flyttet i egen bolig.

Personen, som barnet skal sammenføres med skal opfylde følgende betingelser: Vedkommende skal have fast bopæl i Danmark, skal have dansk (eller nordisk) statsborgerskab, kan have fået opholdstilladelse efter flygtningekonventionens regler eller kan have fået tilladelse til fast ophold i Danmark.


Husk: Du har altid mulighed for at bede om et møde (kan være på kontoret eller virtuelt via Teams eller Zoom). Det er gratis og fuldstændigt uforpligtende! Kontakt vores specialist på området: Advokat Jens Birk, jb@kellerlaw.dk eller +45 7090 9060.


Ophold hos andre end forældre (typisk adoption)

Barnet skal være mindreårig – det vil sige under 18 år.

For de personer, der ønsker at få tilladelse til ophold til barnet, gælder de samme krav som for personer, der ønsker sammenføring med egne børn. Se ovenfor. Herudover skal personerne kunne godtgøre at de vil være i stand til at forsørge barnet. Der kan stilles krav om at det dokumenteres at man råder over en bolig, der gør det muligt at have barnet boende hos sig.

Er barnet ældre end 6 år, kan der kun gives ophold til et barn, hvis det skønnes at der er et klart integrationspotentiale. Der er altså således tale om et konkret skøn, hvor der skønnes på baggrund af følgende forhold:

  • Barnets sprogkundskaber.
  • Længden og karakteren af opholdet i hjemlandet og Danmark.
  • Herboende forældres forhold – altså om de er integreret så barnet har nemmere til en vellykket integration.
  • Har forældre gennemført dansk uddannelse eller andre uddannelser.
  • Har forældre fuldtidsbekæftigelse, og evt. deltaget i frivillige foreninger, organisationer osv.
  • Har der været løbende kontakt med barnet i hjemlandet og har de herboende støttet barnet økonomisk.
  • Derudover skal der tillægges vægt på forældrene i hjemlandet har vist vilje til at tage sig af barnet. Fx hvis barnet er vokset op uden forældrenes tilstedeværelse.
  • Er der sket væsentlige ændringer i situationen i hjemlandet, så de der har ansvaret for at varetage barnet, ikke længere er i stand hertil.

For at undgå krav om skøn i forhold til integrationspotentialet bør ansøgning indsendes tidligere end 2 år efter at de herboende opfylder de 4 krav ovenfor.

Danmark har tiltrådt forskellige konventioner. I den forbindelse kan der gives dispensation, hvis særligt hensyn gør sig gældende i forhold til barnets tarv.


Er du i tvivl, så kontakt advokat Jens Birk: jb@kellerlaw.dk eller +45 7090 9060.


Ønsker du familiesammenføring med ægtefælle eller samlever?

Læs her.

 

HAR DU SPØRGSMÅL TIL FAMILIESAMMENFØRING?

70 90 90 60

Ring til os alle hverdage 8-18

Har du et spørgsmål?

Vi svarer tilbage hurtigst muligt