Se siden på dansk Visit the English page

FAST EJENDOM

Vi rådgiver om mange aspekter i relation til fast ejendom.

Vi rådgiver om køb og salg af erhvervsejendomme og ejendomsselskaber men er også køberadvokat i private ejendomshandler.

I forbindelse med salg af erhvervsejendomme gælder der undertiden tilbudspligt over for lejerne, der skal tilbydes at købe ejendommen, med henblik på at etablere en andelsboligforening, og i de tilfælde gennemfører vi denne proces. Det er i første instans vigtigt at kunne identificere, hvornår tilbudspligten indtræder. Dernæst, hvor det er tilfældet, skal der tages højde for det i aftalegrundlaget mellem køber og sælger, så købsaftalen gøres betinget af, at lejerne ikke udnytter tilbudspligten.

I erhvervsejendomme spiller skatter og afgifter desuden en stor rolle, og vi har typisk et samspil med dygtige skattekyndige revisorer omkring dette.

Allerede ved købet af en ejendom kan man gøre sig sine overvejelser omkring hvilken position man ønsker at være i ved et fremtidigt salg. Man kan f. eks. overveje at købe ejendommen i en koncernstruktur med et selskab kun oprettet til det formål, så man senere vil kunne sælge kapitalandelene deri i stedet for ejendommen – og derved spare tinglysningsafgiften ved et senere salg. Det kan alternativt undertiden betale sig i tilfælde af salg at overdrage ejendommen lige før salget til et nyt datterselskab (svarende til en omstrukturering) og dernæst sælge kapitalandelene i datterselskabet i stedet for ejendommen selv. Hvad der bedst kan betale sig afhænger af sagens nærmere omstændigheder. Køb og salg af erhvervsejendomme kræver derfor kyndig rådgivning.

Vi rådgiver også om indgåelse af erhvervslejekontrakter og om lejevilkår i bred forstand, både ved kontraktens indgåelse og undervejs i lejeforholdet. Det lejedes anvendelse, uopsigelighed, skiltning, udskiftning af parter i lejemålet, vedligeholdelsesforpligtelser, lejereguleringer, opsigelsesvilkår, erhvervsbeskyttelse, skriftlighed, anvendelsen af e-mails til påkrav m.v., og en lang række andre vilkår i lejemålet kan fortjene en granskning og en drøftelse eller en forhandling.

Der er mange lejeretlige vilkår, som man ikke kan aftale sig ud af til skade for lejer. Det er ikke altid heldigt at indgå en aftale der virker gunstig for udlejer, hvis det gunstige fordufter når lejer senere protesterer – til udlejers overraskelse. Uden kyndig rådgivning risikerer man således at have en lejekontrakt, der giver en anden balancering af rettigheder og forpligtelser, end man troede. Så kan man som udlejer have udarbejdet lejeaftaler, som man har haft en falsk tryghed ved, og som måske pludselig mangler en beskyttelse, som udlejer kunne have opnået på anden måde, men nu har mistet på grund af manglende omhu ved konciperingen.

Vi rådgiver mange privatpersoner omkring køb af fast ejendom. Køb af villaer, lejligheder, sommerhuse. Selv når du  køber et kolonihavehus har du gavn af god rådgivning. Dygtige ejendomsmæglere er et godt skridt på vejen, men man skal huske på at ejendomsmægleren er sælgers mand og ikke kan repræsentere begge parter i samme handel. Vi optræder derfor som køberadvokat i mange ejendomshandler. Vi forestår oftest fuld køberrådgivning i disse ejendomshandler, inklusive gennemgang af alle handlens dokumenter og rådgivning herom, og dialog med mægler og pengeinstitutter. Handler kan kompliceres af, at købers forventninger ikke harmonerer med forhold beskrevet i servitutter – eller af, at der er en lokalplan, som ikke harmonerer med ønskerne. Man oplever også, at der er fredninger eller bebyggelsesprocenter, der er i strid med købers ønske om at bygge til, og det kræver tilladelser, som handlen skal gøres betinget af. Der er mange muligheder for komplikation, men handlen må ikke kompliceres af dårlig eller manglende køberrådgivning. Tværtimod vil god køberrådgivning og dermed en god proces forsimple og fremskynde en god handel. De fleste af vores klienter ønsker som beskrevet den fulde rådgivningspakke der giver optimal tryghed, og det rådgiver vi om, men vi leverer de delpakker, som vores klienter ønsker af os som køberadvokat.

Kontakt Flemming Keller Hendriksen på +45 70 90 90 60 for yderligere information.

VIL DU VIDE MERE OM FAST EJENDOM?

70 90 90 60

Ring til os alle hverdage 8-18

Har du et spørgsmål?

Vi svarer tilbage hurtigst muligt