Se siden på dansk Visit the English page

Brexit og dansk-engelske retsforhold

Storbritanniens forestående udmeldelse af EU vil have en række implikationer for samspillet mellem danske og engelske retsforhold, og vil formentlig være af særlig betydning for samhandlen med Storbritannien. Særlig ændringer i told-, skatte- og selskabsforhold må forventes at ville spille en afgørende rolle for, hvordan virksomheder i fremtiden bør indrette sig i forbindelse med samhandel og for hvordan grænseoverskridende koncernstrukturer vil blive indrettet. Dansk-engelske retsforhold vil ændre sig, og det er vigtigt at være på forkant.

Storbritanniens medlemskab af EU har førhen haft betydning for danske selskabsforhold. Et eksempel på dette er den principielle Centros dom fra år 2000. I den pågældende sag havde et dansk ægtepar stiftet et engelsk selskab med en kapital på 2 £ med henblik på at oprette en filial af selskabet i Danmark. Filialen i Danmark skulle drive virksomhed med im- og eksport af vin, imens selskabet i England ikke skulle drive erhvervsmæssig virksomhed. De danske selskabsmyndigheder nægtede at registrere filialen, idet baggrunden for oprettelsen af det engelske selskab var, at man ikke ønskede at binde 200.000 kr. i et dansk selskab, og derfor havde valgt at stifte et selskab i England, hvor kapitalkravene var betydeligt lavere. Sagen blev afgjort af Højesteret, der efter at have forelagt spørgsmålet for EU-domstolen kom frem til, at det var i strid med EF-traktaten at nægte registrering af filialen. Denne og andre principielle domme vil ikke nødvendigvis kunne finde anvendelse på forholdet mellem Danmark og Storbritannien og danske og engelske virksomheder fremover.

Storbritanniens udmeldelse af EU vil ske med et toårigt varsel, som dog ikke er afgivet endnu. Dog kan der allerede nu tages højde for en række af de forhold, som må forventes ændret, og ændringerne accentuerer i høj grad behovet for kyndig rådgivning omkring samspillet mellem danske og engelske retsforhold fremover.

Flemming Keller Hendriksen er udover at være advokat i Danmark tillige Solicitor of the Supreme Court of England and Wales, og KELLER Advokatfirma står som medlem af CICERO League of International Lawyers nært forbundet med erfarne rådgivere fra såvel Storbritannien som det øvrige EU. Vi følger den løbende udvikling og vil fortsat rådgive om danske retsforhold i forhold til engelske kontrakter, samarbejder, og koncernstrukturer generelt, såvel som om Brexit.

OPDATERING: Den britiske premierminister Theresa May har den 29. marts 2017 aktiveret artikel 50, og dermed er det toårige varsel for Storbritanniens udmeldelse af EU afgivet. Herefter iværksættes der forhandlinger omkring den fremtidige regulering af forholdet mellem Storbritannien og EU-lande, herunder en række overgangsbestemmelser- og ordninger. I den forbindelse advokerer The Law Society of England and Wales bl.a. for, at den gensidige anerkendelse af domstolsafgørelse og muligheden for at tvangsfuldbyrde disse på tværs af grænser bevares, samt for at værnetingsaftaler fortsat vil blive respekteret. Udfaldet af disse og andre tiltag vil have væsentlig betydning for, hvordan både virksomheder og privatpersoner fremover bør forholde sig i relation til kontrakter og tvister mv., der vedrører dansk-engelske retsforhold. Vi følger fortsat udviklingen og vil oplyse og rådgive om Brexits implikationer efterhånden som processen skrider frem.

Keller Advokatfirma