Se siden på dansk Visit the English page

Forældelsesloven fylder år – gør dit tilgodehavende også?

Forældelsesloven afgør, hvornår en fordring er forældet – det vil sige udløbsdatoen på gæld. Når gæld er forældet betyder det ikke kun, at skyldneren ikke længere har pligt til at betale – kreditor har derefter heller ikke længere ret til at modtage beløbet. Hvis dit tilgodehavende er forældet, er der derfor ikke nogen mulighed for at inddrive det længere. Det er derfor afgørende, at man som kreditor sørger for at afbryde forældelse.

Efter 99 års tro tjeneste blev den tidligere forældelseslov pensioneret den 1. januar 2008 og afløst af en ny forældelseslov. Samtidig ophævede man den del af Danske Lov fra 1683, der vedrørte forældelse.

Man vedtog dog en særlig overgangsordning, som betød, at de gamle regler gjaldt lidt endnu – nærmere bestemt til udgangen af 2017.

Under den gamle lov var det muligt at afbryde forældelse blot ved at sende en påmindelse, hvilket udløste en forældelsesfrist på 20 år.

Den overgangsordning, som man vedtog sammen med den nye lov, betød, at i de tilfælde, hvor afbrydelsen efter de gamle regler var sket ved en påmindelse, blev 20-års fristen vekslet til en 10-årsfrist.

Alt dette betyder, at hvis man senest har sendt en påmindelse umiddelbart inden den nye lov trådte i kraft (altså i 2007), vil den 10-årige forældelsesfrist udløbe i 2017, hvis ikke man inden da får afbrudt forældelsen, f.eks. ved at fordringen bliver fastslået ved dom eller skriftligt anerkendes af skyldneren.

Det er således ved at være sidste udkald for at afbryde forældelsen fra fordringer, der ikke er håndteret siden 2007.

Hos KELLER Advokatfirma har vi en effektiv og hurtig inkassoproces, der også omfatter et forældelsestjek, og vi håndterer inkassosager for både større og mindre kunder og på større og mindre beløb. Skal vi hjælpe dig med at inddrive dine tilgodehavender, så ring til os på 70 90 90 60 eller skriv på js@kellerlaw.dk.

Keller Advokatfirma