Se siden på dansk Visit the English page

Forældrekøb – fuldendt rådgivning

Når forældre vælger at købe en lejlighed til deres barn, f.eks. under studiet, kommer det både forældre og barn til gode. Udover at sikre en ordentlig og betalelig bolig til barnet, der tillige kan få boligsikring til at hjælpe med huslejen, kan skattefradrag og lejeindtægter i mange tilfælde medføre, at det for forældrene bliver en mere eller mindre omkostningsneutral erhvervelse. På den lange bane kan et videresalg af lejligheden, der i visse tilfælde vil kunne sælges skattefrit, vise sig at være en særdeles fornuftig investering.

Hos os kan I få planlægning af et samlet forløb og rådgivning om de forskellige juridiske elementer, som et forældrekøb består af.

Dette omfatter selve købet af ejendommen, udlejning til barnet og eventuelt fremleje til kammerater eller bekendte, lejeniveauet i den forbindelse og omstændighederne ved et videresalg, når barnet ikke længere har behov for boligen, samt beskatning under hele forløbet.

Vi varetager selve bolighandlen fra ende til anden, inklusiv gennemgang af købsaftalen og ejendommens øvrige dokumenter, afgivelse af advokatforbehold, udarbejdelse og tinglysning af skøde samt udarbejdelse af refusionsopgørelse. Under forløbet vil vi holde et rådgivningsmøde med Jer, hvor I også vil have lejlighed til at stille de spørgsmål, I måtte sidde inde med.

Udover at følge selve handlen til dørs sørger vi for, at I og Jeres barn bliver godt etableret i Jeres nye forhold som udlejere og lejer.

Der findes tre skattemodeller for udlejning i forbindelse med forældrekøb, og vi kan hjælpe Jer med at afklare, hvilken der er mest gunstig for Jer. Vi rådgiver desuden om øvrige skattemæssige fordele, udarbejder en lejekontrakt og rådgiver Jer om hvordan I kan få fastsat lejeniveauet, der i sig selv kan have særlig skattemæssig betydning. Herudover undersøger vi forhold vedrørende fremleje, herunder om ejerforeningens vedtægter er til hinder for dette.

Endelig rådgiver vi Jer om mulighederne for videresalg i fremtiden og de fordele, der er forbundet med at sælge til henholdsvis Jeres barn eller til fremmede, samt hvordan I kan opnå skattefrihed ved et eventuelt videresalg.

Skriv til os eller ring på 70 90 90 60 og lad os tage en snak om de muligheder, som et forældrekøb giver Jer og Jeres barn.

Keller Advokatfirma