Se siden på dansk Visit the English page

Forretningers opkrævning af gebyrer

Første januar 2018 trådte nye regler om betalinger i kraft, som omfatter udstedere af elektroniske penge, udbydere af betalingstjenester og betalingsmodtagere. Dvs. regler som påvirker vores alle sammens betalingskort, såsom debetkort (Dankort) og kreditkort. En af de nye regler, som får betydning for de fleste af os, er et generelt forbud mod at opkræve gebyrer for brug af de mest almindelige korttyper.

Konkurrencestyrelsen har lavet en vejledning om emnet, hvoraf det bl.a. fremgår: ”En af de mest interessante ændringer er, at der nu er indført et forbud mod at opkræve gebyrer for kunders brug af de mest almindelige betalingskort i forretninger. [Dvs.] når en kunde benytter et betalingskort i en fysisk forretning eller på en internetforretning, må forretningen ikke særskilt opkræve et gebyr af kunden for at anvende kortet som betalingsmiddel”.

”Forbuddet mod at opkræve gebyrer gælder for betalinger, som gennemføres med et debetkort (fx Dankort) eller et kreditkort (fx MasterCard). Forbuddet gælder både i fysiske forretninger og forretninger på internettet. Der skelnes således ikke længere mellem, om en betaling finder sted i en fysisk forretning eller på internettet.”

”Visse betalingskort og betalingsformer er dog ikke omfattet af forbuddet. Det gælder fx firmakort. De særlige bestemmelser for firmakort samt for betalingskortordninger med tre parter, mobile betalingsløsninger og kort udstedt uden for EU er beskrevet nærmere i den Konkurrencestyrelsens vejledning. Du finder vejledningen på www.kfst.dk. Eller skyd genvej og brug Google, og søg på “ny vejledning om forretningers opkrævning af gebyrer.

I Konkurrencestyrelsens vejledning fremgår nedenstående tabel:

Tabel 2.1 Oversigt over de mest anvendte betalingskort i Danmark Betalingskort

Opkrævning tilladt? Visa/Dankort Nej
Dankort Nej
MasterCard Nej
MasterCard debet Nej
Visa Nej
Visa debet Nej
Diners Club* Ja
American Express* Ja

Hvis et af de nævnte kort i tabellen anvendes som et firmakort, må forretningen opkræve et gebyr

Opkrævning af gebyr fra kunder, der anvender Diners Club og American Express, er kun tilladt, hvis forretningen har en direkte indløsningsaftale med henholdsvis Diners Club eller American Express. Hvis forretningen i stedet modtager Diners og American Express via en anden indløser, er det ikke tilladt at opkræve gebyr.

Der må heller ikke opkræves gebyrer for mobile løsninger, der er baseret på et af de kreditkort, som er omfattet af forbudet. Er den mobile løsning baseret på konto-til-konto overførsel kan der opkræves gebyr.

Keller Advokatfirma