Se siden på dansk Visit the English page

ALMEN ERHVERVSRET

Vores primære fokus, eller mission, om man vil, er at sikre vores erhvervsklienter den servicering og rådgivning, der gør det muligt for dem at drive en succesfuld virksomhed.

Eller udtrykt anderledes, vores fokus er ikke at udfærdige kontrakter og føre retssager, men at servicere vores klienter med jura, sparring og forretningsindsigt. Dette er en betydningsfuld sondring for os. Med den mission er så forbundet udfærdigelsen af kontrakter og retssager efter behov. Men altid med et skarpt fokus på vores klienters behov, det muliges kunst, og proportionalitet i alt vi gør.

Vi aflaster både ledelse og medarbejdere ved at føre forhandlinger og løse tvister, håndtere inddrivelse via vores inkassoservice og sikre compliance i forhold til både generel lovgivning og særregulering af vores klienters forretningsområder.

Nøgleordet for rådgivningen af vores erhvervsklienter er forebyggelse. Det være sig ved at sikre solide kontrakter og aftaler fra begyndelsen, som forebygger tvister, eller ved effektiv tvistløsning via forhandlinger, der forebygger langtrukne og omkostningstunge retssager.

Vi er bevidste om, at nogle situationer kan være yderst akutte for en virksomhed, for eksempel i tilfælde af myndighedspålæg, eller sager, der forventes at ville blive omtalt i pressen. Derfor står vi til rådighed, når vores klienter har brug for os, og vores service stopper ikke ved den juridiske rådgivning. I en række tilfælde har vores klienter nydt stor gavn af vores netværk af samarbejdspartnere, der omfatter revisorer og skatterådgivere, retorikere og PR-rådgivere samt udenlandske advokater i vores CICERO netværk.

Ud over håndtering af konkrete sager bistår vi også vores klienter med juridiske ”helbredstjek” af deres virksomheder, hvor f.eks. forretningsbetingelser eller leje-, leverandør- og ansættelseskontrakter gennemgås og optimeres med sigte på virksomhedens aktuelle og fremtidige behov.

Kontakt Flemming Keller Hendriksen på +45 70 90 90 60 for yderligere information

VIL DU VIDE MERE OM ALMEN ERHVERVSRET?

70 90 90 60

Ring til os alle hverdage 8-18

Har du et spørgsmål?

Vi svarer tilbage hurtigst muligt