Se siden på dansk Visit the English page

Har din virksomhed en whistleblowerpolitik?

Har din virksomhed mindst 50 medarbejdere, skal den – senest den 17. december 2023 – opfylde Lov om beskyttelse af whistleblowere (Lov nr. 1436 af 29/06/2021).

Loven er Danmarks ratificering af et EU-direktiv. Med direktivet har alle virksomheder med mindst 250 medarbejdere siden 2019 skullet efterleve reglerne, der således nu kommer til at gælde virksomheder med helt ned til 50 medarbejdere.

For at opfylde loven skal I som virksomhed have forberedt en række tiltag:

 1. I skal indføre en whistleblowerordning i jeres virksomhed. En whistleblowerordning er et ”sted” hvor enhver medarbejder i bred forstand, inklusive blandt andet lønnede og ulønnede praktikanter, frivillige, ledelsesmedlemmer, og kapitalejere, kan indberette oplysninger om brud på de nedenfor nævnte områder. Det skal være muligt for whistlebloweren at være fuldstændig anonym.
 2. I skal aftale en model for indberetning og opfølgning.
 3. I skal udpege en whistleblowerenhed, som tager sig af vurdering og sagsbehandling af indberetninger. En enhed må gerne være én person.
 4. I skal informere medarbejderne om jeres whistleblowerordning og -politik, og I skal stille informationer om dette let tilgængeligt for alle medarbejdere.
 5. I skal sikre, at der er skriftlig dokumentation for indberetninger og sagsbehandling.

De områder, som en whistleblowerordning som minimum skal dække, er indberetninger om brud på:

 • Overtrædelse af EU-retten;
 • Indberetninger af alvorlige lovovertrædelser i øvrigt; og
 • Indberetning af andre alvorlige overtrædelser end lovovertrædelser.

Vores anbefalinger er, at jeres whistleblowerpolitik som minimum bør dække:

 • Sexisme;
 • Seksuelle krænkelser;
 • Fysisk vold;
 • Diskrimination;
 • Økonomisk kriminalitet;
 • Arbejdssikkerhed;
 • Forbrugerbeskyttelse;
 • Produktsikkerhed;
 • Brud på udbudslovgivning;
 • Brud på persondatabeskyttelse;
 • Brud på miljømæssige lovgivning;
 • Hvidvask; og
 • Bestikkelse

Ansattes behov for at have en mulighed for anonymt at kunne indrapportere omkring overtrædelser, der sker på arbejdspladsen, har fyldt meget i medierne hen over sensommeren, og senest i sidste uge kunne man også konstatere at udfordringen er relevant for vores skoler og elevernes behov for at kunne udtrykke sig.

Hos KELLER Advokatfirma har vi indgående kendskab til kravene, og giver specialiseret rådgivning omkring implementering af forskellige whistleblowerordninger. Vi holder det enkelt. Vi kan hjælpe med at sikre, at jeres whistleblowerpolitik og jeres whistleblowerordning på den ene side bliver relevant og let håndterbar for jeres virksomhed, mens vi sikrer, at I kan overholde de lovkrav, som bliver obligatoriske den 17. december 2023.

Hvis du har brug for sparring eller bare at stille spørgsmål, kan du – helt uforpligtende og gratis – kontakte advokat Jens Birk jb@kellerlaw.dk som er forfatter på denne artikel.