Se siden på dansk Visit the English page

Flemming Keller Hendriksen

Advokat, solicitor England & Wales, HD (U)

Jeg har været advokat siden 1995 og er kandidat fra Københavns Universitet. Siden er jeg gradueret fra Copenhagen Business School som HD i Udenrigsøkonomi også kaldet international ledelse, som bedst på min årgang. En økonomisk uddannelse som er af særdeles nyttig karakter for transaktionsadvokater med internationale klienter og sager.

Derudover har jeg studeret engelsk ret ved The College of Law, London, først med et eksamensbevis i engelsk erhvervsret, og senere blev jeg Solicitor of the Supreme Court of England and Wales.

Jeg hjælper ofte med sager, der omfatter både dansk og engelsk lov samt også andre udenlandske og internationale retlige områder. I den henseende har jeg et meget tæt netværk af dygtige internationale kolleger, som jeg ofte inddrager i min rådgivning for at give maksimal værdi for mine klienter.

Jeg udvikler aktivt mine netværk især som bestyrelsesmedlem i Cicero League of International Lawyers og som national repræsentant for Danmark i European Lawyers’ Association.

 

Siden 1992 har jeg specialiseret mig i og arbejdet med selskaber og erhvervsret. Jeg har stor erfaring med bestyrelsesarbejde og har beskæftiget mig meget med rådgivning om bestyrelsesansvar og i det hele taget ledelsens roller og ansvar. Jeg har en høj grad af specialisering inden for M&A. Jeg rådgiver købere, sælgere og ledelse om køb og salg af kapitalandele og aktiviteter indenfor mange brancher. Vores rådgivning dækker alt fra de indledende processer og køberudvælgelse efter behov og gennem forhandling og due diligence til udarbejdelse og formulering af aktieoverdragelsesaftaler og andre aftaler om køb af aktiver.

Men kernen i mit virke er som sådan ikke virksomhedsoverdragelser og andre kommercielle kontrakter. Kernen er en passion for at levere et målrettet kvalitetsprodukt med indlevelse og faglig viden, der er baseret på en proaktiv juridisk tilgang, anvendt på en måde, der sikrer kommerciel optimering. Skabelse af synergi gør en forskel. Det muliggør det rigtige og nære samarbejde mellem klient og advokat.

Jeg kan kontaktes på fkh@kellerlaw.dk hvis du vil vide mere eller har lyst til en dialog om, hvordan vi sammen kan skabe merværdi for dig og din forretning.