Se siden på dansk Visit the English page

Nye regler for kapitalkrav i aktieselskaber

Den 1. juli 2018 trådte en række ændringer af selskabsloven i kraft.

En af de væsentligste ændringer er nedsættelsen af kapitalkravet for aktieselskaber fra 500.000 kr. til 400.000 kr.

Dette tiltag følger udviklingen for anpartsselskaber, hvis kapitalkrav i de senere år er ændret fra 125.000 kr. til 80.000 kr. og efterfølgende er nedsat til det nuværende krav på 50.000 kr.

Selskabsloven stiller kun krav om, at der til enhver tid er indbetalt 25 % af selskabskapitalen, og fra den 1. juli 2018 vil det derfor i princippet være muligt at stifte et aktieselskab med en indbetaling på 100.000 kr. Selskabet vil derefter have en fordring på de resterende 300.000 kr. hos kapitalejerne, som selskabet kan kræve indbetalt med to ugers varsel, når eller hvis selskabet får behov for dette.

Selskabsret er blandt vores kernekompetencer, og vi rådgiver virksomheder og deres ejere om alle områder indenfor selskabet. Du kan kontakte os på fkh@kellerlaw.dk eller på tlf. 70 90 90 60 for en nærmere drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig med at opfylde lovkrav, optimere koncernstruktur eller starte en ny virksomhed.

Keller Advokatfirma