Se siden på dansk Visit the English page

KLIENTER

HVEM ER VORES KLIENTER

KELLER Advokatfirma bistår danske og udenlandske virksomheder og privatpersoner. Vores klientbase er alsidig og rummer store udenlandske og internationalt arbejdende virksomheder med aktiviteter i Danmark, såvel som mindre virksomheder og iværksættere.

Vores rådgivning ydes dels på baggrund af en konkret aftale om fremskaffelse af materiale, rådgivningsydelse, gensidige opgaver,  og pris eller prismodel, som vi oplyser i en ordrebekræftelse, og dels på baggrund af vores forretningsbetingelser.

På visse opgaver kan vi oplyse en fast pris, på andre afhænger salæret af sagens kompleksitet, værdi, påkrævede tidsmæssige prioritet, og medgået tid. Det afhænger af den enkelte sag, og afklares sag for sag.

FORTROLIGHED

Vores klienter nyder vores diskretion.

En række klienter har indvilliget i at blive nævnt i forbindelse med vores firma, og det er vi også glade for, men vi oplyser ikke, hvem vores klienter er, uden deres samtykke.

Det giver sig selv, at de oplysninger vi modtager om vores klienter og deres sager, behandles strengt fortroligt.

HVIDVASK

Vi er forpligtet til efter hvidvasklovgivningen at fremskaffe og opbevare identitetsbevis på alle vore klienter og udføre forskellige handlinger for at sikre legitimiteten i det, vi gør.

Vi gør dette med samvittighed og nøjagtighed, og med den største respekt for de klienter, vi servicerer, og de opgaver, vi udfører for dem.

BETALINGSOPLYSNINGER

Vores pengeinstitut er
Nykredit Bank
Københavnsvej 45-47
4000 Roskilde 

Overførsler fra Danmark foretages til:
Reg. nr. 8117, Konto nr. 35 73 170

Husk altid at anføre sagsnr. eller fakturanr. ved overførsler.

Overførsler fra udlandet foretages til/
payments from outside Denmark may be made to:
IBAN nr. DK2881170003573170
S.W.I.F.T. NYKBDKKK
Our VAT number is 35 93 15 11.

TESTIMONIALS

COMPSYCH CORPORATION

Chicago, Illinois

ComPsych Corporation is pleased to work with KELLER Law Firm to assist its customers in Denmark.

RYANAIR

Corporate Head Office, Airside Business Park, Swords, Dublin

Flemming Keller Hendriksen is a very responsive, quick and thorough lawyer. He delivers client-focused and solution-oriented advice and has a fine understanding of legal and commercial issues.

NOR-FEED

Copenhagen

We use Keller Law Firm as our advisors in all Danish and international legal matters. Keller Law Firm has, compared to most other law firms, an excellent insight into commercial matters, a vast experience in legal matters concerning a range of different international industries, and an extensive international network of partners.

ANDERSEN & GRIBSKJOLD

Entreprise A/S

Vi anbefaler Flemming Keller Hendriksen. Ved spaltning samt omlægning af selskabsform, var der ingen tvivl om den juridiske rådgivning, alt fra start til slut, kontrakter, bestyrelsesarbejde mm. Vores forventninger er fuldt indfriet. Vi bruger KELLER Advokatfirma både til sparring og rådgivning i dag.

MEGA FORTRIS GROUP

Ole Fast, CEO

Mega Fortris Group have used Flemming Keller Hendriksen for many years in complex international corporate and commercial matters from contracts to group structure. We appreciate his always dedicated and intellectual work to solve even very complex law issues.

We highly recommend Flemming and his global network of associated specialized colleagues.

PACKSUPPLIER

Klaus Nørholm Jørgensen

I forbindelse med salg af kapitalandelene i Granby Pack A/S har Flemming Keller Hendriksen ført forhandlingerne for mig og konciperet kontrakter på dansk og engelsk. Flemming har rådgivet mig nærværende og konstruktivt omkring salgsprocessen og forhold og muligheder efter. Jeg har som altid modtaget en kompetent og professionel rådgivning, og kan på denne baggrund anbefale KELLER Advokatfirma og Flemming.