Se siden på dansk Visit the English page

KOMMERCIELLE KONTRAKTER

Vi bistår vores klienter med forhandling og koncipering af kommercielle kontrakter, og nye klienter søger ofte rådgivning hos os om bestående kontrakter.

Man har gjort en god investering i advokatbistand, når advokaten skaffer et forhandlingsresultat, man ikke selv ville have kunnet opnå. Vi er som mange andre advokater drevne rutinerede forhandlere og kan opnå meget som ellers virker urealistisk. En god forhandling kræver ofte teknik, erfaring, og at man tænker ud af boksen.

Allerede indgåede kontrakter kan også kræve advokatbistand. Ikke kun i tilfælde af tvister, men også i tilfælde af tvivl om, hvad der egentlig er aftalt på punkter, der varierer fra meget præcise eller åbenlyse, og til meget spidsfindige sondringer. I de tilfælde kan man bestille en second opinion på en kontrakt, eller en fortolkning af et eller flere vilkår og sammenhængen mellem dem.

Advokatbistand kan også være udkrævet ved udtræden. Exit, exitbestemmelser, opsigelse eller ophævelse og virkningen af fortrolighedsbestemmelser og kunde- og konkurrenceklausuler er hyppigt anledning til tvivl.

Vi bistår omkring opsigelse af kontrakter, typisk enten ved at vi rådgiver om, hvad kontrakten kræver for at opsigelse kan finde sted, eller om, hvad der kræves af processuelle tiltag for at gennemføre en opsigelse. Det kan handle om, hvorvidt man skal opsige på skrift i brevform eller kan opsige på e-mail, eller omkring hvilke frister der gælder – og meget andet.

Ofte er de ovenstående temaer kombineret, idet vi bistår med forhandlinger om opsigelser, der ikke er kontraktmæssigt hjemlet, for eksempel fordi en part ønsker at udtræde af en kontrakt i en uopsigelighedsperiode, eller med et kortere varsel end det, der er aftalt i kontrakten, eller på baggrund af en opsigelsesbestemmelse, der er uklar, og som parterne fortolker på hver deres måde.

Ser vi på typen af aftaler eller kontrakter, kan nævnes virksomhedsoverdragelsesaftaler (M&A-aftaler), købsaftaler, leasingaftaler, lejeaftaler, leje-leasingaftaler, agentaftaler, forhandleraftaler, licensaftaler, og ejeraftaler. Også gældsbreve, kautionserklæringer, og pantsætningsaftaler er hyppigt anvendt.

Herudover skriver vi naturligvis selv en lang række kontrakter for vores klienter. Det, vi lægger vægt på, når vi selv skriver aftaler, er at bruge et klart sprog, og at gøre det så kort og overskueligt som muligt.

Det lyder som det nemmeste at skrive kort, men det kræver indsigt og overblik ikke blot i juraen, men også i materien, og ikke mindst at vi sammen med vores klienter tænker rigtig godt igennem, hvad de vil og kan opnå med aftalerne.

Klare kontrakter kræver, at meget skæres væk, så man kan koncentrere sig om det væsentlige, og det kræver fokus og undertiden mod.

Det vil vi altid føre en god dialog om, og denne dialog, der sikrer realistiske forventninger hos vores klienter, sikrer også et optimalt forhandlingsklima.

Målet er naturligvis at få underskrifter på en aftale, der er optimal for vores klienter og deres samarbejdsmuligheder og risikoforhold, og er klar, så rummet for senere uenigheder minimeres og parterne kan koncentrere sig om at drive forretning og ikke løse tvister eller bekrige hinanden fordi man er gået ind i en forretningsrelation med forskellige forventninger uden at vide det.

Kontakt Flemming Keller Hendriksen på +45 70 90 90 60 for yderligere information

HAR DU SPØRGSMÅL TIL KOMMERCIELLE KONTRAKTER?

70 90 90 60

Ring til os alle hverdage 8-18

Har du et spørgsmål?

Vi svarer tilbage hurtigst muligt