Se siden på dansk Visit the English page

Lempede regler om omregistrering af iværksætterselskaber

Reglerne om omregistrering af iværksætterselskaber (IVS) til anpartsselskaber (ApS) i Lovforslag 2020/1 LSF 82, der blev vedtaget ved lov nr. 2199 af 29/12-2020 er nu trådt i kraft ved en bekendtgørelse fra Erhvervsministeriet.

Reglerne om omregistrering af iværksætterselskaber til anpartsselskaber er blevet lempet nogle gange.

Med denne nyeste ændring er omregistreringsfristen udskudt fra den 15. april 2021 til den 15. oktober 2021. Man får altså 6 måneder mere.

Der vil fortsat være krav om, at kravene til mindstekapital i anpartsselskaber på 40.000 kr. skal opfyldes. Hvis iværksætterselskabet har en kapital på 1 krone, skal der således indskydes mindst 39.999 kr., så den nominelle selskabskapital er på mindst 40.000 kr.

Dette kræver en generalforsamlingsbeslutning med mindst 2/3 flertal eller mere hvis selskabets vedtægter bestemmer det (eventuelt en skrivebordsgeneralforsamling uden fysisk fremmøde hvis alle kapitalejere er enige om det), og et generalforsamlingsprotokollat, samt nye vedtægter, og en anmeldelse af ændringen til Erhvervsstyrelsen.

Derimod er der ikke længere et krav om, at iværksætterselskabet for at kunne omregistreres skal have en egenkapital på mindst 40.000 kr., som der gælder ved nystiftede anpartsselskaber. Det vil dermed være tilladt at fortsætte med en mindre egenkapital, med respekt af de almindelige regler herfor. Herunder gælder naturligvis fortsat den almindelige regel om at indkalde til en generalforsamling indenfor seks måneder og tage passende skridt, hvis et selskab har tabt mere end halvdelen af sin kapital. Eller med andre ord: Hvis selskabet ved omdannelsen har en negativ egenkapital på 15.000 kr., skal denne plus de 39.999 kr. ikke indbetales ved omdannelsen – kun de 39.999 kr.

Iværksætterselskaber, der ikke senest den 15. oktober 2021 er omregistreret til anpartsselskaber, må forvente at få en kort frist for at få det gjort og hurtigt derefter at blive sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen.

Bemærk, at hvis et iværksætterselskab er oversendt til tvangsopløsning, er genoptagelse af selskabet betinget af, at de forhold, der begrundede iværksætterselskabets oversendelse til tvangsopløsning, er berigtiget, og at betingelserne i selskabslovens § 232 er opfyldt. Det er ligeledes en betingelse for genoptagelse af selskabet, at generalforsamlingen senest samtidig med beslutningen om genoptagelse med det stemmeflertal, der kræves til vedtægtsændring, beslutter, at iværksætterselskabet skal omregistreres til et anpartsselskab. Omregistreringen skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest samtidig med anmeldelsen om genoptagelse.

Hvis du vil vide mere så kan du kontakte advokat Flemming Keller Hendriksen på fkh@kellerlaw.dk eller 70909060.