Se siden på dansk Visit the English page

Merbeskatning af ejendomsselskaber?

Som et led i den siddende regerings finansiering af deres plan om tidligere tilbagetrækning og ret til tidligere pension ønsker regeringen, at ejendomsselskaberne merbeskattes fra 2023.

Det skal ske ved en lagerbeskatning af deres faste ejendomme – den årlige værdiforøgelse skal beskattes selvom man ikke sælger ejendommen i løbet af året.

Baggrunden er, at der er forskellige modeller til optimering og tilpasning af ejendomsporteføljen og ejendomsselskaber kan som bekendt lade fast ejendom overgå på nye hænder ved skattefrit at sælge aktierne i de selskaber der ejer ejendommene. Med den nye beskatningsform, der her er foreslået som et led i finansieringsplanen, vil der være en årlig beskatning af stigningen i værdien af ejendommene.

Der foreligger ikke nogen definition endnu af hvilke selskaber der bliver ramt af beskatningen, eller hvordan værdierne skal fastsættes, og dermed ingen definition af værdiforøgelse og beskatningsgrundlag, men princippet er, at hvis en ejendom er 25 mio. kr. værd ved årets begyndelse og 26 mio. kr. værd ved årets afslutning, skal selskabet beskattes med 22 % af 1 mio. kr. = 220.000 kr. i det pågældende indkomstår.

Princippet kendes fra børsnoterede værdipapirer. Her er værdien imidlertid nem at fastsætte, da der jo er officielle kurser, ligesom man nemt kan sælge værdipapirer for at skaffe likviditet til skatten. Det samme er ikke tilfældet for fast ejendom, så den foreslåede beskatningsform er bekymrende og vil kunne give problemer for mange mindre ejendomsbesiddere. Det er altid betænkeligt at beskatte formue, da skatteyderen ikke nødvendigvis har en aktuel indkomst, der modsvarer den værditilførsel, der skal svares skat af.

Det fremgår ikke, om reglerne kun skal gælde ejendomsselskaber i traditionel betydning, der har som forretning at købe, udvikle og sælge fast ejendom, eller tillige handelsselskaber og produktionsselskaber, der tilfældigvis har valgt at eje deres egen produktionsejendom, lagerejendom, kontorejendom etc.

Vi følger udviklingen.

Ring eller skriv til adv. Flemming Keller Hendriksen på fkh@kellerlaw.dk eller 70909060 hvis du vil vide mere.

 

Huskøb advokat København