Se siden på dansk Visit the English page

Nye regler om tilstandsrapporter med farvekodning i stedet for K3-ere m.fl.

Fra 1. oktober i år skal boligkøbere ikke længere kigge efter K’er i tilstandsrapporter. I stedet bliver K’erne erstattet af farvekoder. Indtil nu har K’erne været de anvendte koder i tilstandsrapporter for at beskrive tilstanden på en grunds bygninger.

De har henholdsvis dækket over kosmetiske skader (K0), mindre alvorlige skader (K1), alvorlige skader (K2) og kritiske skader (K3). UN for forhold som skal undersøges nærmere og IB for ”ingen bemærkninger”.

Det bør bemærkes, at K’erne ikke er eller har været absolutte, tilstandsrapporten omfatter nemlig kun synlige og umiddelbart tilgængelige dele af bygningen. Det vil sige, at tilstandsrapporten ikke omfatter alt, og det kan vise sig at være hensigtsmæssigt, at køber benytter egen sagkyndig.

K’erne bliver nu erstattet af farvekoderne grå, gul, rød og sort.

En grå farve indikerer, at der er tale om en mindre alvorlig skade, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion. Gul indikerer skader, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt. Det vil sige, at reparationen af skaden godt kan vente et par år. Rød indikerer skader, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt. Det vil sige, at skaden skal udbedres snarest (inden for 2 år). Sort indikerer, at der er mulige skader, som skal undersøges nærmere.

Kategoriseringen af skaden beror således ikke længere alene på alvorligheden af skaden, men derimod på tidshorisonten om, hvor akut det er at få skaden udbedret. Det vil derfor give boligkøbere en idé om, ikke om der skal smides kroner og ører efter en skade, men derimod hvornår. Fordelagtigt, hvis boligkøbere ikke på stående fod har et budget, der indeholder omkostninger til udbedring af skader.

Skadesbeskrivelserne bliver fra den 1. oktober også standardiserede til forskel fra hvordan det er i dag, hvor det har været op til de enkelte byggesagkyndige at beskrive de pågældende skader. Således får boligkøbere nemmere ved at sammenligne boliger på tværs.

Sikkerhedsstyrelsen, som står bag systemet, oplyser, at de nye ændringer skal ses i lyset af, at forbrugere havde svært ved at forstå K’erne, og at tilstandsrapporterne var teksttunge.

Udover at K’erne bliver erstattet med farver, vil tilstandsrapporterne blive gjort digitalt tilgængelige, så boligkøbere selv kan slå dem op med få klik.

Også elinstallationsrapporterne vil møde forandringer fra den 1. oktober i år, hvor farverne gul og rød vil oplyse om risiko for stød og brand, et stoptegn vil betyde ulovlige installationer, og et spørgsmålstegn vil indikere, at installationen skal undersøges nærmere.

Om ændringerne kommer til at gøre rapporterne mere transparente, og om de standardiserede beskrivelser kan beskrive forskellige bygningernes specifikke skader, må tiden vise.