Se siden på dansk Visit the English page

Kan du opsige den fælles TV-pakke?

Siden den 1. juli 2016 har det været muligt at opsige TV-pakker, der leveres via ens udlejer, ejerforening eller andelsboligforening mv.

Til trods for dette forekommer det stadigvæk, at visse udlejere eller foreninger ikke vil lade beboere opsige deres abonnement på en fælles TV-pakke, eller at de fastsætter urimeligt lange opsigelsesvarsler. Dette kan afskrække beboere fra at opsige deres TV-pakke, hvilket kan medføre, at de går glip af store besparelser i længden.

Der gælder dog undtagelser til reglerne, og en række overgangsregler, der tidligere har afskåret visse beboere fra at opsige fælles TV-pakker, bliver særligt aktuelle i slutningen af 2017 og begyndelsen af 2018. I denne artikel kan du læse mere om dine rettigheder og muligheder for at opsige en fælles TV-pakke.

HVAD KAN DU FRITAGES FOR?

Som udgangspunkt kan du fritages for at være tilsluttet og betale for fælles TV-pakker via din udlejer, ejerforening eller andelsboligforening. Det vil sige, at du ikke skal betale den månedlige pris for en TV-pakke, som udlejeren eller foreningen tilbyder.

Hvis du er tilknyttet et anlæg, hvor det teknisk ikke er muligt at frakoble enkelte husstande (de såkaldte sløjfeanlæg), vil du først kunne for betaling fritages efter den 1. januar 2018.

Selvom du fritages for tilslutning og betaling, vil du i visse tilfælde fortsat kunne blive pålagt betale en andel af eventuelle udgifter til etablering, forbedring, drift og administration af fælles antenneanlæg, som udlejeren eller foreningen afholder.

HVOR LANGT MÅ OPSIGELSESVARSLET VÆRE?

Ifølge reglerne fra juli 2016 skal fritagelse fra en fælles TV-pakke ske med det varsel, der efter forbrugeraftaleloven gælder for opsigelse af aftaler om løbende tjenesteydelser.

Det betyder, at opsigelsesvarslet som hovedregel er 1 måned til udgangen af en måned. For at undgå, at udlejere og foreninger lider økonomisk tab som led i lovændringen fra juli 2016, er der to undtagelser til dette almindelige opsigelsesvarsel.
De to undtagelser er følgende:

  • Hvis den aftale, udlejeren/foreningen havde indgået med TV-udbyderen inden den 1. juli 2016, først udløber en bestemt dato, kan du først opsige din TV-pakke efter denne udløbsdato. Udløber deres aftale med TV-udbyderen f.eks. den 1. januar 2018, vil du først kunne opsige din TV-pakke i løbet af januar 2018, så opsigelsen får virkning fra 1. den marts 2018.
  • Hvis den aftale, udlejeren/foreningen havde indgået med TV-udbyderen inden den 1. juli 2016, løber indtil den opsiges, kan du først opsige din TV-pakke, når foreningens/udlejerens opsigelsesvarsel udløber, regnet fra den 1. oktober 2016 (eller en senere dato, hvis deres aftale med TV-udbyderen er uopsigelig i en periode). Hvis der f.eks. er indgået en aftale, som er uopsigelig indtil den 30. september 2017, og derefter har et opsigelsesvarsel på 6 måneder, vil du først kunne opsige din TV-pakke i løbet af april 2018, så opsigelsen får virkning fra den 1. juni 2018.

HVAD KAN DU GØRE?

Afhængig af forholdene i din ejendom kan du have ret til at opsige en fælles TV-pakke med kort varsel, og har du tidligere fået at vide, at det ikke er muligt i din ejendom, ændrer dette sig muligvis i de kommende måneder.

Vi kan til en fast lav pris vurdere dine rettigheder og kontakte din udlejer eller forening. Hvis din udlejer eller forening hævder, at din opsigelse først regnes fra det tidspunkt hvor de har “behandlet” den, eller at der gælder et længere opsigelsesvarsel på grund af en bestemmelse i foreningens vedtægter, vil vi også kunne vurdere, om de kan gøre sådanne vilkår gældende i dit tilfælde.

Ring til os på 70 90 90 60 eller skriv til os på info@kellerlaw.dk og find ud af, om du kan få mere luft i budgettet og opnå store besparelser på den lange bane.

Keller Advokatfirma