Se siden på dansk Visit the English page

Prisændringer og valutatillæg når du køber rejser

Når du køber en rejse, skal du som udgangspunkt kunne forvente, at den pris du har fået oplyst ikke bliver ændret. Der gælder dog undtagelser til denne hovedregel, der afhænger af, hvilken type rejse du køber.

Hvis du køber en pakkerejse, dvs. en rejse, der omfatter mindst to af tre følgende elementer – transport, indkvartering eller anden turistmæssig ydelse – vil dit køb være omfattet af pakkerejseloven. Hvis du ikke køber en pakkerejse, men f.eks. køber din flybillet et sted, booker hotel et andet sted og en udflugt et tredje sted, vil dit køb hyppigst være omfattet af forbrugeraftaleloven.

FORSKELLIGE REGELSÆT

Overordnet set er reglerne strengest for pakkerejser. Her gælder det, at udbyderen for at kunne ændre prisen efter købet skal have angivet i aftalen præcis hvordan prisændringer vil blive beregnet, og udbyderen skal desuden have inkluderet et regneeksempel. Det er ikke tilstrækkeligt, at udbyderen af pakkerejsen har taget et generelt forbehold om at han kan foretage ændringer. Prisen kan i øvrigt kun ændres på baggrund af ændringer i transportomkostninger, skatter/afgifter eller valutakurser.

Hvis du ikke har købt en pakkerejse, vil dit køb af f.eks. flybilletter eller hotel som hovedregel være omfattet af forbrugeraftaleloven. I dag foretages de fleste hotelreservationer og køb af flybilletter via internettet, og disse køb vil være omfattet af forbrugeraftalelovens regler om fjernsalg. Efter disse regler er det et krav, at udbyderen oplyser om den samlede pris inklusiv pristillæg på forhånd, og hvis dette ikke er muligt skal det oplyses hvordan prisen skal beregnes.

Dog stiller forbrugeraftaleloven ikke krav om, at udbyderen af rejsen skal have inkluderet et regneeksempel i aftalen, og prisen vil også kunne ændres af andre årsager end ændringer i transportomkostninger, skatter/afgifter eller valutakurser, så længe udbyderen har oplyst om muligheden for disse ændringer på forhånd og oplyst hvordan de vil blive beregnet.

AKTUELT SPØRGSMÅL

KELLER Advokatfirma fører i øjeblikket et antal sager på vegne af familier, der i forbindelse med køb af studie- og udvekslingsophold er blevet afkrævet betydelige valutatillæg. Et af omdrejningspunkterne i disse sager er netop, om et studie- og udvekslingsophold udgør en pakkerejse.

EU-domstolen afsagde i 1999 en dom, der vedrørte spørgsmålet om hvorvidt et studie- og udvekslingsophold udgjorde en pakkerejse. Den pågældende sag vedrørte dog en non-profitorganisation og ikke en kommerciel udbyder af studie- og udvekslingsophold. Endvidere drejede sagen fra 1999 sig i højere grad om, hvorvidt denne organisation skulle opfylde nogle administrative myndighedskrav, og i mindre grad om forbrugerbeskyttelse.

Det er derfor omtvistet og uafklaret, om EU-domstolens afgørelse er direkte anvendelig i de verserende sager, idet spørgsmålet ikke tidligere har været prøvet af de danske domstole. Det må forventes, at afgørelserne i disse aktuelt verserende sager kan få betydning for lignende sager fremover.

Hvis du har købt en rejse, hvor prisen efterfølgende er blevet ændret, kan du ringe til os på 70 90 90 60 eller skrive til os på info@kellerlaw.dk, så vi kan vurdere dine rettigheder og eventuelt føre din sag videre.

Keller Advokatfirma