Se siden på dansk Visit the English page

Nye regler for registrering af reelle ejere

Den 1. juli 2018 trådte en række ændringer af selskabsloven i kraft. Blandt ændringerne er nye regler for registrering af reelle ejere.

Det har siden den 1. december 2017 været lovpligtigt for alle selskaber at registrere deres reelle ejerforhold i Erhvervsstyrelsens register. Reelle ejere er de fysiske personer, der ultimativt ejer eller kontrollerer mere end 25 % af en virksomhed.

Selvom det har været lovpligtigt at registrere reelle ejere, har det ikke været muligt at gøre det i forbindelse med selve stiftelsen af selskabet. Registreringen af reelle ejere er på nuværende tidspunkt en separat ekspedition, som selskabsstiftere uden sagkyndig bistand let kunne overse. Desuden mangler en række selskaber, der var stiftet forud for reglernes ikrafttræden, stadigvæk at registrere deres reelle ejere.

Erhvervsstyrelsen har indtil videre blot haft mulighed for at udstede bøder til selskaber, der ikke opfyldte disse krav. Som vi skrev i vores artikel om emnet i maj 2017, da muligheden for at registrere reelle først blev indført, måtte det forventes, at Erhvervsstyrelsen med tiden ville kunne tvangsopløse selskaber, der ikke registrerede deres reelle ejere.

Dette bliver nu en realitet, og fra den 1. juli 2018 vil selskaber, der ikke har registreret oplysninger om deres reelle ejere, kunne blive sendt til tvangsopløsning. Samtidig bliver registreringen af reelle ejere dog integreret i selve stiftelsen, så det ikke længere vil være muligt at stifte et selskab uden at kravene er opfyldt. Imidlertid kan muligheden for tvangsopløsning få betydning for en række eksisterende selskaber, der endnu ikke opfylder lovens krav.

Selskabsret er blandt vores kernekompetencer, og vi rådgiver virksomheder og deres ejere om alle områder indenfor selskabet. Du kan kontakte os på fkh@kellerlaw.dk eller på tlf. 70 90 90 60 for en nærmere drøftelse af, hvordan vi kan hjælpe dig med at opfylde lovkrav, optimere koncernstruktur eller starte en ny virksomhed.

Keller Advokatfirma