Se siden på dansk Visit the English page

SELSKABSRET

Selskabsret handler om reguleringen af selskabsformerne.

For det første kapitalselskaber som aktieselskaber (A/S), partnerselskaber (P/S), anpartsselskaber (ApS), iværksætterselskaber (IVS) og kommanditselskaber (K/S) m.fl. Disse selskaber er karakteriseret ved begrænset hæftelse, således at selskabsdeltagerne ikke hæfter personligt, og er reguleret af selskabsloven. For det andet interessentskaber, også betegnet I/S, hvor deltagerne hæfter personligt. Interessentskaber er reguleret af firmaloven (lov om erhvervsdrivende virksomheder).

Selskabsret handler ydermere om kapitalejernes og ledelsesmedlemmernes og interessenternes forhold til selskabet og hinanden.

Endelig handler selskabsret om formalisering af en række forhold og dets betydning, herunder om betydningen af en ejeraftale og dens forhold til vedtægterne.

Selskabsloven nærregulerer mange forhold fra stiftelse over selskabsretlige ændringer og beslutningskompetence og afstemningskrav, til opløsning, for eksempel ved likvidation, og ledelsens ansvar. Selskabsloven er således den uomgængelige første retskilde til langt de fleste selskabsretlige spørgsmål. Hertil kommer anden lovgivning, domstolsafgørelser og afgørelser fra Erhvervsstyrelsen og Erhvervsankenævnet.

Flemming Keller Hendriksen har beskæftiget sig med selskabsret siden 1992 og har skrevet artikler og bøger om ledelsens opgaver og ansvar og besidder en mangefacetteret dyb indsigt i alle selskabsretlige forhold.

Vi rådgiver om alle selskabsretlige forhold fra stiftelse, som vi altid giver en fast pris på, over kapitalkrav, koncernforhold/holdingselskaber, til skat og strukturering af virksomhedsformerne i bred forstand.

Hvis vi skal fremhæve eksempler fra det enkle til det mere komplicerede kan man fremhæve, at man i stiftelsesfasen bør overveje revision, hvis selskabet ikke er underlagt revisionspligt. Mange vil have glæde af revision af deres årsrapporter, andre ikke, og vi rådgiver om dette, og om valg af selskabsform, og hvilken betydning det har og kan få. Navn og varemærker er et andet eksempel på valg, der kan blive kostbare, hvis man ikke undersøger og overvejer grundigt.

I den anden skala er større koncernstrukturer genstand for megen debat i mange koncerner. Er der behov for mange eller få datterselskaber. Er der behov for adskilt hæftelse og koncerntilskud eller koncernintern gældseftergivelse. Skal selskaber sammenlægges (fusioneres), eller skal der ske likvidation for at rydde op eller gøre modellen mere simpel. Alt dette kræver vurderinger fra erfarne fagmænd.

Vi samarbejder i tilrettelæggelsen af mange omstruktureringer sammen med revisor. På den vis kan vi sammen skabe overblikket over økonomi, selskabsret og skat og dermed skabe det kommercielt optimale fundament at drive virksomhederne videre på.

Alle kan dog have glæde af et selskabsretligt serviceeftersyn. Vi tager gerne ud til intromøder for at se nye virksomheder og skabe grundlag for succesfulde samarbejder omkring optimering af virksomhedernes juridiske grundvilkår.

Kontakt Flemming Keller Hendriksen på +45 70 90 90 60 for yderligere information

HAR DU SPØRGSMÅL TIL SELSKABSRET?

70 90 90 60

Ring til os alle hverdage 8-18

Har du et spørgsmål?

Vi svarer tilbage hurtigst muligt