Se siden på dansk Visit the English page

Skal man bruge køberadvokat?

I forbindelse med et boligkøb er der mange beslutninger der skal tages og mange forhold der skal undersøges.

Hvis du er i tvivl om du har brug for en advokat til at bistå dig som køber, bør du stille dig selv blandt andet følgende ti spørgsmål:

  1. Kan jeg gennemskue købsaftalen, herunder også deponering, bankgaranti og frigivelse samt sælgers ansvar?
  2. Er jeg sikker på at det vi har aftalt kommer rigtigt med i købsaftalen?
  3. Bør jeg sikre mig ved at tage nogle forbehold?
  4. Kan jeg gøre handlen betinget af salg af egen bolig på en tryg måde, så jeg er sikker på at det holder?
  5. Er jeg sikker på at jeg kan gennemskue tilstandsrapport, el-installationsrapport og energirapport og lægger vægt på de rigtige ting?
  6. Hvad dækker ejerskifteforsikringen?
  7. Er der nogen lokalplan der kan forhindre mig i at bruge ejendommen som jeg vil eller lave eventuelle ændringer på ejendommen, herunder bygge til eller op eller lave nye bygninger på grunden?
  8. Er der nogen servitutter på ejendommen der forhindrer eller indskrænker min brug eller udnyttelse eller giver naboer ret til at færdes på min grund eller på anden måde genere mig? Kan jeg f.eks. være sikker på at en eventuel udsigt som jeg vil sætte pris på, ikke kan blive ødelagt af naboens byggeri?
  9. Hvordan sikrer jeg mig at skødet bliver lavet rigtigt så det sikrer mine rettigheder som køber og er de anmærkninger der kommer på skødet betryggende?
  10. Hvordan sikrer jeg mig at få en eventuel refusionssaldo der er i min favør?

Mange andre tvivlstilfælde kan dukke op undervejs, alt efter boligtype, placering af boligen i byzone, landzone, eller sommerhuszone, og alt efter din erfaring som boligkøber.

Kontakt os og få en fast lav pris på rådgivning fra en køberadvokat inden du skriver under. Skriv til fkh@kellerlaw.dk eller ring på 70909060. Det er en investering der betaler sig og giver fuld tryghed.