Se siden på dansk Visit the English page

Tvangsopløsning af IVS – sidste chance

Som bekendt er IVS – eller iværksætterselskabet – blevet en uønsket selskabsform, der udgår. Alle iværksætterselskaber skal derfor fjernes helt og enten som et nyt ApS undergives reglerne for anpartsselskaber, eller opløses.

Den 15. oktober 2021 var sidste frist for at omregistrere sit IVS til en anden selskabsform eller opløse det.

Op mod fristens udløb var der stadig omkring 10.000 iværksætterselskaber der så ud til at skulle tvangsopløses. Mange af disse selskaber er blevet omdannet nu, eller taget under frivillig opløsning, f.eks. ved likvidation.

Tilbage står nu ca. 3.200 selskaber, som vil modtage en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen med en sidste frist på 4 uger til at blive omregistreret til et anpartsselskab eller igangsætte en frivillig opløsning.

Hvis 4-ugers fristen ikke udnyttes går selskabet til tvangsopløsning.

Vi har før her på siden beskrevet mulighederne for at undgå tvangsopløsning.

Vi bistår fortsat i mange omdannelser og frivillige nedlukninger, og står til disposition, også til faste priser. Hvis I ønsker rådgivning om dette, så ring på 70 90 90 60 og bed om Flemming, eller skriv til os på info@kellerlaw.dk.