Se siden på dansk Visit the English page

Nu skal virksomheder registrere deres reelle ejere

Siden den 23. maj 2017 har alle selskaber og en lang række andre virksomhedsformer skullet registrere deres reelle ejere i Erhvervsstyrelsens offentlige ejerregister.

En reel ejer er en fysisk person, som i sidste ende ejer eller kontrollerer mere end 25 % af virksomheden. En reel ejer kan dermed ikke være et selskab. En person behøver dog ikke nødvendigvis eje mere end 25 % af selskabet eller virksomheden for at være en reel ejer. Hvis en person f.eks. igennem en ejeraftale eller selskabets vedtægter har ret til at udpege eller afskedige ledelsesmedlemmer, kan træffe beslutninger om udlodning af udbytte, har vetoret i bestemte sammenhænge eller på anden måde kan udøve kontrol over virksomheden, vil pågældende med al sandsynlighed falde ind under definitionen af en reel ejer.

Dette adskiller sig fra de nugældende regler om legale ejere, som er personer eller virksomheder, der direkte eller indirekte ejer kapitalandele i et selskab. For legale ejere skeles der altså kun til, hvor meget man rent faktisk ejer, og ikke om man på andre måder kan udøve kontrol over et selskab. Samtidig er det kun legale ejere af selskaber, der skal registreres, imens de nye regler omkring reelle ejere bl.a. også omfatter interessentskaber, erhvervsdrivende fonde og en række virksomhedsformer med begrænset hæftelse. Legale ejere har siden 2015 skullet registreres i det offentlige ejerregister, og det vil fortsat være tilfældet efter de nye regler om reelle ejere træder i kraft.

Reelle ejere skal registreres, selvom selskabet i forvejen har registreret sine legale ejere, og fristen for registrering er i første omgang sat til den 1. december 2017.

Overskrides denne frist, vil sanktionen i første omgang være en bødestaf. Det samme var oprindeligt tilfældet for registrering af legale ejere, da disse regler blev indført i 2015, men siden da har en lovændring medført, at selskaber kan tvangsopløses, hvis de ikke registrerer deres legale ejere. Man må derfor forvente, at manglende registrering af en virksomheds reelle ejere med tiden vil kunne føre til, at virksomheden bliver tvangsopløst.

Vi anbefaler derfor, at alle virksomhedsejere afklarer, om deres virksomhed vil være forpligtet til at registrere sine reelle ejere, og at de i så fald forbereder sig på at foretage denne registrering. Du er velkommen til at ringe på 70 90 90 60 eller til at skrive til os på js@kellerlaw.dk for spørgsmål, eller hvis vi skal hjælpe dig med at sikre, at din virksomhed overholder de nye krav.

Keller Advokatfirma