Se siden på dansk Visit the English page

Visa - ophold i Danmark

Turistvisum

Er du statsborger og/eller bosiddende i et land uden for EU/EØS eller Norden, er det en betingelse at du har et visum, der giver dig ret til at opholde dig i Danmark. Der kan søges om disse typer visum i Danmark:

 • Turistvisum (90 dage)
 • Arbejdstilladelse

Læs mere om mulighed for at søge visa og den service, vi gerne hjælper dig med her.


Husk: Du har altid mulighed for at bede om et møde (kan være på kontoret eller virtuelt via Teams eller Zoom). Det er gratis og fuldstændigt uforpligtende! Kontakt vores specialist på området: Advokat Jens Birk, jb@kellerlaw.dk eller +45 7090 9060.


Tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark

Ud over at man kan ansøge om at få et turistvisum, kan man – på baggrund af de nedenfor nævnte betingelser – ansøge om at få en tidsbegrænset opholdstilladelse i Danmark.

Har man eksempelvis fået et tidsubegrænset arbejde i Danmark kan man søge og få en opholdstilladelse, der typisk vil være gældende for 5 år. Man skal dog være opmærksom på at der stilles krav til det job, som man har fået.

Der skal være tale om en løn på minimum 465.000. (2023)

Det skal være muligt at fremlægge dokumentation for jobbet i form af en ansættelsesaftale.

Er der tale om et job, som kræver autorisation, skal det være muligt at fremvise dokumentation for at man har en sådan autorisation.

Har man fået et job som er tidsbegrænset og som har en varighed på mindre end 5 år, vil opholdstilladelsen typisk følge ansættelsesforholdets varighed. Har man således ansættelse i 2 år, vil opholdstilladelsen også vare i 2 år.

Permanent opholdstilladelse i Danmark

Tidsubegrænset opholdstilladelse også kaldet permanent opholdstilladelse (Permanent residence card) er den opholdstilladelse som er den mest eftertragtet, da man ikke behøver at forny eller forlænge denne opholdstilladelse når den er opnået.

Der er to ting ved at søge om forlængelse;

For det første koster det DKK 2.000,- i gebyrer til Udlændingestyrelsen at søge om forlængelse af sin midlertidig opholdstilladelse. Dette er et resultat af de nye regler der er trådt i kraft 2016.

Fordi det andet koster det tid at søge om forlængelse, og man skal være opmærksom på at man skal søge inden ens opholdstilladelse udløber.

Dette kan være svært og dyrt for personer som ufrivilligt skal betale for at få forlænget sin midlertidige opholdstilladelse, som før i tiden var gratis. Derfor ønsker mange borgere at opnå den permanente opholdstilladelse, så de ikke skal bekymre sig om at betale gebyrer til staten hvert andet til tredje år, samt den tid der skal bruges på at søge igen og igen.

Permanent opholdstilladelse grundlæggende betingelser:

Du kan opnå permanent opholdstilladelse hvis du opfylder følgende krav:

 • Betingelserne for den opholdstilladelse man har i forvejen, skal stadig være opfyldt.
 • Man skal være mindst 18 år.
 • Boet lovligt i Danmark i mindst 8 år, medmindre man opfylder alle de supplerendebetingelser nedenfor, som kun kræver man skal have boet lovligt i Danmark i 4 år.
 • Man må ikke have begået visse typer af kriminalitet (grov).
 • Som udgangspunkt må man ikke have forfalden gæld det til det offentlige, medmindre der er givet henstand til dette.
 • I 4 år inden ansøgningen indleveres må man ikke have modtaget offentlig hjælp – fx kontanthjælp.
 • Man skal have accepteret en erklæring om integration og aktivt medborgerskab (denne skal underskrives).
 • En bestået Prøve i Dansk 2, eller en tilsvarende prøve.
 • I de seneste 4 år skal man have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år og 6 måneder.
 • tidspunktet hvor man indgiver ansøgningen skal man være i arbejde, og det samme gælder når man modtager afgørelsen fra Udlændingestyrelsen.

Før i tiden plejede uddannelse at tælle med som fuldtidsbeskæftigelse men de nye regler har ændret dette og nu er det som udgangspunkt kun personer med arbejde der kan søge om permanent opholdstilladelse medmindre man er en af de nedenstående 3 grupper:

 1. Ung mellem 18-19 år, som har haft uafbrudt skolegang eller arbejde siden folkeskolen.
 2. Personer med et stærkt tilknytningsforhold til Danmark. Fx hvor den ene forældre har været dansk statsborger fra fødslen.
 3. Folkepensionist eller førtidspensionist.

Permanent opholdstilladelse supplerende betingelser:

For at kunne søge om tilladelse til at bo og opholde sig i Danmark i et ikke begrænset tidsrum skal du, ud over at du skal opfylde betingelserne for at have tidsbegrænset opholdstilladelse opfylde en række yderligere betingelser.

De 4  betingelser, hvoraf man skal opfylde minimum 2 af de 4 betingelser, i forbindelse med permanent opholdstilladelse er:

 1. Man skal have bestået en medborgerskabsprøve eller have udvist aktivt medborgerskab ved at deltage i foreninger eller bestyrelser i mindst et år.
 2. Man har haft fuldtidsarbejde i 4 år af de seneste 4 og et halvt år.
 3. Man tjener gennemsnitligt 280.000,- eller derover de seneste 2 år.
 4. Man har bestået Dansk Prøve 3 eller højere.

Man skal opfylde to af de fire punkter ovenfor for at søge om permanent opholdstilladelse.

Permanent opholdstilladelse efter EU-reglerne

Det er også en mulighed at få permanent opholdstilladelse efter EU-reglerne, hvis man oprindeligt har fået opholdstilladelse i Danmark som familiemedlem (fx ægtefælle) til en EU-borger, der har benyttet sig af reglerne om fri bevægelighed. Dette vil sige, at EU-borgeren har haft faktisk og reelt ophold i et EU-land, og derefter er vendt tilbage til Danmark for at bo.

Efter EU-reglerne får man permanent ophold allerede efter 5 år, hvis man kan bevise, at man har haft lovligt ophold i Danmark de sidste 5 år. Dette kan man bevise ved at vedlægge OD1 ansøgningsblanketten årsopgørelser fra SKAT, og evt lønsedler.

Hvis ens familiemedlem allerede har permanent opholdstilladelse i Danmark, skal man blot vedlægge ansøgningen dokumentation for dette.

Bemærk, at hvis den person, man er familiemedlem til, er dansk statsborger, er det OD2/D skemaet, man skal bruge.

Læs mere om reglerne og den hjælp, vi kan tilbyde her.

HAR DU SPØRGSMÅL OM OPHOLD I DANMARK?

70 90 90 60

Ring til os alle hverdage 8-18

Har du et spørgsmål?

Vi svarer tilbage hurtigst muligt